جوک ناب | جوک باحال | جوک جذاب | جوک جدید | جوک خفن

داستان کوتاه پند اموز دانشجو و استاد درباره خدا

 

دانشجویی به استادش گفت: استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.

 

 

ادامه مطلب